ผู้เสนอญัตติรถยนต์ไฟฟ้า

  • หุ่นยนต์ผู้เสนอญัตติรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

    หุ่นยนต์ผู้เสนอญัตติรถยนต์ไฟฟ้าของจีน

    หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเคลื่อนรถไปในทิศทางใดก็ได้ภายใน 1-2 นาที และเคลียร์ทางป้องกันอัคคีภัยได้ทันเวลาเพื่อจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจอดรถแบบสุ่ม การรุกล้ำที่จอดรถของผู้อื่น และการกีดขวางการจราจรดัดแปลงเป็นที่จอดรถของสถานที่ต่างๆ